Therapie

Cognitieve gedragstherapie, Client gerichte therapie en ACT (Acceptance & Commitment Therapy) zijn wetenschappelijk onderbouwde therapievormen voor ondersteuning, behandeling EN preventie van o.a.:
 
Verdriet - rouw - stress - PTSS - CPTSS -  Burn-out - depressie - suïcidale gedachten - verslaving - fobie - angst- en paniekstoornis - ADHD - overgangsproblemen - (omgaan met) narcisme e.a. stoornissen. 
Ook relatie- en werkissues, opvoed- en zelfbeeld issues, kortom alle problemen waar je in het dagelijks leven tegenaan kan lopen.

Binnen enkele consulten sta jij weer steviger in het leven. 

Doel van therapie:

-Aanleren van probleemoplossend gedrag

-Afleren van ongewenste reacties
-Accepteren en omgaan met omstandigheden
 
Tijdens een therapieconsult krijg je zicht op je denkpatronen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven, om kunt buigen naar gedachten en gedrag die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Voor, tijdens en na de behandeling zullen we een resultaatmeting uitvoeren. Meten = Weten

Psycholoog Therapeut

Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Acceptance en Commitment Therapie (ACT) zijn hulpvormen waarin je leert hoe je beter kunt omgaan met negatieve gedachten en gevoelens over jezelf en jouw omgeving. Door deze therapieën leer je je stemming beter te beheersen en jouw gedrag beter af te stemmen op wat je wil bereiken. 

5 G-schema
In het kort komt het neer op vijf G's: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg. 
Klopt jouw waarneming wel met de realiteit? We zoeken het samen uit.

Therapie Zandvoort

Eerst brengen we samen het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens gaan we samen op zoek naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden. Hiervoor doen we oefeningen en geef ik tips om direct mee aan de slag te gaan.

Hoeveel consulten heb ik nodig?
Dat is helemaal aan jouzelf. 
Het hangt af van de problematiek, jouw inzet en flexibiliteit. Over het algemeen kunnen we stellen dat we met gemiddeld 5 consulten heel ver kunnen komen. Jij hebt dan alle tools in handen om er verder zelf mee aan de slag te gaan.